|   home
 Viedenské klavírne trio | Zemlinského Kvarteto | Slovak Sinfonietta |Katerina Englichová| Carlo Jans | Jan Mach
Jonathan Powell | Milan and Katarina Pal'a

Štátny  Komorný  Orchester  Zilina

sko - kucharŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA  (v zahraničí používa oficiálny názov SLOVAK SINFONIETTA) vznikol roku 1974 ako jediný orchester "mozartovského typu" na Slovensku. Odvtedy si získal významné postavenie nielen na Slovensku a v Čechách, ale v krátkom čase sa mu podarilo dosiahnuť vynikajúce renomé aj v zahraničí. Orchester má 34 členov, prevažne absolventov hudobných akadémií v Bratislave, Prahe, Brne a Konzervatória v Žiline. Kvalita hráčov, skúsenosti i majstrovstvo prvého šéfdirigenta Eduarda Fischera (1930-1993) umožnili rýchly umelecký rast orchestra. Jeho ďalšími šéfdirigentmi boli Jan Valta, Leoš Svárovský a Oliver Dohnányi. Čestným šéfdirigentom ŠKO Žilina je od roku 1996 japonský dirigent Tsugio Maeda, s ktorým orchester uskutočnil tri turné v Japonsku, desiatky vystúpení v Žiline a slovenských mestách a na medzinárodných festivaloch vo Viedni. Od septembra 2015 je novým šéfdirigentom Simon Chalk z Veľkej Británie. Roku 1977 získal orchester medzinárodné uznanie, keď sa stal festivalovým orchestrom Salzburger Festspiele. Zakrátko dostal pozvanie na Pražskú jar a potom nasledovali úspešné koncerty na mnohých festivaloch v celej Európe (Wiener Festwochen, Frühling Festival  a Haydn  Festival vo Viedni, Sofijské hudobné týždne, Festa Musica Pro v Assisi, Katalánsky festival, Festival El Djem v Tunise, Festival de Bonaguil vo Francúzsku, Hudba v starom Krakowe, Jarný festival Budapešť, Bratislavské hudobné slávnosti, Melos Etos v Bratislave, Janáčkov máj, Mozartfest Schwetzingen, Festival slovanskej hudby na Cypre, Schleswig-Holstein Festival, Festival de Manaus v Brazílii, Flámsky festival v Belgicku, Aspekte Salzburg, Johann Strauss Festival vo Viedni, Bodensee Festival v Švajčiarsku, Medzinárodný hudobný festival v Ankare, Slovinské hudobné dni v Ľubľane, NCPA Festival Peking a iné).

Predstavil sa v takých významných koncertných sálach ako Musikverein a Konzerthaus  vo Viedni, Dom umelcov v Prahe, Tonhalle Düsseldorf, Komická opera a Konzerthaus v Berlíne, Katedrála Sv. Františka v Assisi, Veľká sála Petrohradskej filharmónie, Palác hudby v Barcelone, Teatro Arriaga v Bilbao, Concertgebouw v Amsterdame, Symphony Hall v Osake, Metropolitan Art Hall v Tokiu, Kráľovská opera v Bruseli, Teatro Abadia v Madride, Gasteig v Mníchove, Invalidovňa v Paríži, Arena v Ženeve, Palacio de Deportes v Madride, Pavilhao Atlantico v Lisabone, Národné centrum interpretačného umenia Peking, Sála Berlínskej filharmónie atď..  Orchester uskutočnil už takmer 3000 koncertov takmer vo všetkých štátoch Európy, v Tunise, Turecku, Arménsku, Číne, štyrikrát v Japonsku, dvakrát v USA, dvakrát v Kanade a ako prvý slovenský orchester na juhoamerickom kontinente v Brazílii.

Americký dirigent ukrajinského pôvodu Theodore Kuchar sa narodil v New York City. Hudobné štúdia začal ako desaťročný hrou na husliach, neskôr prešiel na hru na viole. Po absolvovaní Cleveland Institute of Music u Roberta Vernona (1982) pôsobil na poste 1. violistu v orchestroch v Clevelande, Helsinkách a Kapskom meste. Roku 1980 získal aj štipendium Paula Fromma v Boston Symphony Orchestra a účasť na slávnych kurzoch Tanglewood Music Center, kde sa venoval štúdiu dirigovania. V rokoch 1987 – 1993 bol umeleckým šéfom v Queensland Philharmonic Orchestra v Austrálii. Zároveň bol aj hudobným riaiteľom a šéfdirigentom West Australian Ballet v Perthe. V rokoch 1990 až 2006 pôsobil ako prvý umelecký riaditeľ na Australian Festival of Chamber Music v Townsville, kde po jeho odchode stále funguje „Theodore Kuchar Scholarship for Excellence in Music“. V roku 1992 sa stal Theodore Kuchar hlavným hosťujúcim dirigentom Ukrajinského štátneho symfonického orchestra v Kyjeve, kde o dva roky neskôr prijal funkciu umeleckého riaditeľa a hlavného dirigenta orchestra, ktorý bol premenovaný na National Symphony Orchestra of Ukraine. Tu pôsobil do roku 2000, nahral pre Naxos vyše 60 CD  a získal aj ocenenie „Conductor Laureate for Life“. Významné je aj jeho pôsobenie v USA - 1996 až 2006 bol umeleckým riaditeľom a dirigentom známeho Boulder Philharmonic Orchestra, roku 1997 založil komorný súbor Sinfonia of Colorado, 1996 – 2001 pedagogicky pôsobil na College of Music na University of Colorado a stál v čele ďalších amerických orchestrov a festivalov. Je hudobným riaditeľom Filharmonického orchestra Fresno v Californii. Od roku 2006 až do júna 2012 bol šéfdirigentom Janáčkovej filharmónie Ostrava, s ktorou uskutočnil množstvo koncertov v ČR, ale aj 19 koncertov na východnom aj západnom pobreží USA. Od roku 2011 je umeleckým riaditeľom Venezuela Symphony Orchestra v Caracase. Od roku 2013 je aj hlavným dirigentom ŠKO Žilina, s ktorým pracuje od roku 2001. Uskutočnil s ním rozsiahlu nahrávku Mozartových tancov a niekoľko veľmi úspešných abonentných koncertov.