|   home
Viedenské klavírne trio | Zemlinského Kvarteto | Slovak Sinfonietta | Katerina Englichová | Carlo Jans | Jan Mach
Jonathan Powell | Milan Pal'a a Katarina Pal'ová


Milan Pal'a a Katarina Pal'ová

 mp3Milan Paľa (1982), pôvodom slovenský huslista, je jednou z najvýraznejších postáv dnešnej hudobnej scény. Unikátnosť jeho hry je neprehliadnuteľná a odborná verejnosť ho právom radí medzi elitu svetových interpretov mladej generácie. Už počas obdobia štúdia na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, neskôr Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien a Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU) získaval Milan Paľa rad ocenení a neprehliadnuteľnú medzinárodnú pozornosť na európskych súťažiach. V tom čase sa tiež pravidelne zúčastňoval medzinárodných majstrovských kurzov v Zürichu (Vladimir Spivakov, Jean Guillou), v súkromnej triede Semjona Yaroshevicha sa zase oboznámil s legendárnou ruskou školou Davida Oistracha. Bola to však spolupráca so skladateľmi, ktorá mala podľa Milanových vlastných slov zásadný vplyv na formovanie jeho hudobného prejavu. Blízky vzťah a úzka tvorivá spolupráca so skladateľmi ako Jean Guillou, Jevgenij Iršai a František Gregor Emmert  vyústila k vzniku množstva skladieb „šitých na mieru“ mladému huslistovi, ktorý medzičasom rozširoval svoje interpretačné schopnosti až k bodu, kedy jeho hra ďaleko presiahla zvyčajné limity. Ako huslista, ktorý rovnako majstrovsky ovláda aj hru na viole, je v súčasnosti Milan Paľa vyhľadávaným interpretom pre uvádzanie nových diel. Má za sebou veľké množstvo premiér skladieb súčasných autorov (Jean Guillou, Jevgenij Iršai, František Gregor Emmert, Marián Lejava, Christophe Sirodeau, Erkki-Sven Tüür, Ádám Kondor, Ivan Josip Skender, Ante Knešaurek, Adrián Demoč, Tõnu Kõrvits, Daniel Matej, Lena Sierova, Wolfgang Bauer a ďalší). V posledných rokoch sa predstavil na viacerých prestížnych pódiách v oblasti novej hudby, z ktorých medzi najvýznamnejšie patrí ISCM World New Music Days 2013, 28. Muzički Bienale Zagreb (2015), Arcus Temporum (Pannonhalma, Maďarsko), Melos-Ethos International Festival of Contemporary Music (Bratislava, Slovensko) či Hudební fórum Hradec Králové v roku 2013, na ktorom uviedol Husľový koncert fínskeho autora Esa-Pekka Salonen. V apríli 2017 vystúpi na 29. Muzički Bienale Zagreb, tentokrát v Koncerte pre husle a orchester Harrisona Birtwistlea pod taktovkou Pierre-André Valade. Ako mimoriadne aktívny koncertný umelec disponuje bohatým repertoárom v oblasti koncertantnej literatúry. Dráha sólistu ho priviedla k spolupráci s dirigentmi ako Theodor Guschlbauer, Howard Arman, Alexander Cernusenko, Leoš Svárovský, Andreas Sebastian Weiser, Peter Gribanov, Jakub Hrůša, Ondrej Lenárd či Marián Lejava. „Enfant terrible sólových huslí“, ako bol raz Milan Paľa v rozhovore nazvaný, je autorom unikátneho, rozsiahleho projektu nahrávok kompletnej slovenskej tvorby pre sólové husle Violin solo 1 – 5. Za tento historický počin mu bolo na Slovensku udelených niekoľko ocenení – Cena ministra kultúry SR (2014), Cena Frica Kafendu (2015) a Cena Ľudovíta Rajtera (2009). Táto cena pre mladé osobnosti slovenskej hudby bola odovzdaná doposiaľ len trom interpretom. Milan Paľa je druhým nositeľom tejto ceny, ktorú získal nielen za výnimočné interpretačné schopnosti, ale i za svoj ojedinelý prístup k slovenskej hudobnej tvorbe. V roku 2014 získal Cenu Nadácie Tatra banky za umenie za nahrávku Slovak Violin Concertos v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského Rozhlasu pod vedením Mária Košíka. Neustále sa rozširujúca diskografia Milana Paľu obsahuje aj diela svetovej literatúry. S klaviristom Ladislavom Fanzowitzom sa venujú nahrávaniu kompletných sonát pre husle a klavír rôznych svetových autorov – doposiaľ boli vydané husľové sonáty Johannesa Brahmsa, Ludwiga van Beethovena, Eugena Suchoňa a Edvarda Griega. Najnovším titulom je nahrávka Sonáty pre husle a klavír op.134 a Sonáty pre violu a klavír op.147 Dmitrija Šostakoviča (2017). Čerstvým výsledkom dlhodobej podnetnej spolupráce s dirigentom-skladateľom Mariánom Lejavom je kritikou vysoko hodnotená nahrávka husľových koncertov Albana Berga a Karola Szymanowského so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Táto nahrávka, ktorá nedávno získala cenu Radio Head Awards 2016, vzbudzuje medzinárodné ohlasy. Samostatné miesto v tvorbe Milana Paľu zaujíma unikátny nový nástroj – päťstrunové husle „milanolo“. Tento jedinečný nástroj koncertných parametrov obohatený o spodný violový register je prvým svojho druhu. Vznikol v roku 2013 v rodinnom Ateliéri Bursík v Brne a nesie meno podľa interpreta, pre ktorého bol zhotovený. Nástroj je predstavený na samostatnom CD v dielach európskych skladateľov skomponovanými špeciálne pre túto príležitosť s jednoduchým názvom – MILANOLO.

 

kp3Katarína Paľová po absolvovaní gymnázia pokračovala v štúdiu na Konzervatóriu v Žiline v odboroch hra na klavír (Mgr. art. Ľudmila Fraňová) a dirigovanie (doc. Štefan Sedlický). Od r. 2013 študuje hru na klavír na Janáčkově akademii múzických umění v Brně v triede doc. Ivana Gajana. Zúčastnila sa majstrovských kurzov u Eugena Indjića, Alexandra Serdara, Jonathana Powella a i.  V rokoch 2010 - 2013 bola členkou študentského ansámblu Veni Academy, s ktorým pod vedením Mariána Lejavu účinkovali na festivaloch ISCM World New Music Days (2013), Melos Étos (2011) a i. V roku 2013 nahral ansámbel titul s názvom Rolling Tones/In zarter Bewegung, za ktorý získal cenu Radio_Head Awards v kategórii Klasická hudba. Okrem viacerých komorných zoskupení Katarína umelecky spolupracuje aj so svojím manželom Milanom Paľom, s ktorým účinkovala o.i. na festivale Konvergencie (2016).  Popri hudbe 18. a 19. storočia sa venuje štúdiu diel najmä 20. a 21. storočia. Uviedla diela skladateľov ako napr. Samuil Feinberg, Nikolaj Roslavets, Toru Takemitsu či Pascal Manolios. Katarína má tiež za sebou niekoľko prvých uvedení skladieb slovenských a českých autorov. Najnovším bola premiéra skladby Jevgenija Iršaia - Concerto mosso no.2 pre klavír a sláčikové kvinteto pod taktovkou Mariána Lejavu.