|   home
Viedenské klavírne trio | Zemlinského Kvarteto | Slovak Sinfonietta | Katerina Englichová | Carlo Jans | Jan Mach
Jonathan Powell | Milan Pal'a a Katarina Pal'ová
Carlo Jans
carlo

Carlo JANS začal študovať hru na flautu ako sedemročný a pokračoval v štúdiu na Kráľovskom konzervatóriu v  Liège a následne na Kráľovskom konzervatóriu v Maastrichte. Ako študent bývalého sólistu parížskej opery Raymonda Guiota získal ocenenie „1. Prix Supérieur de la Ville de Paris“. Dvojročné postgraduálne štúdium absolvoval v ročníku Andrása Adorjána na Hudobnej akadémii v Kolíne.

Od r. 1984 učí Carlo Jans hru na flautu a komornú hudbu na konzervatóriu v Luxemburgu a v r. 1999, keď získal profesúru v odbore hra na flautu a dirigovanie, prevzal vedenie viacerých orchestrov na konzervatóriu. Od r. 1997 pôsobí aj ako hosťujúci profesor na Hudobnej akadémii v Rige (Lotyšsko). Jans je tiež častým hosťom majstrovských kurzov v Holandsku, Belgicku, Nemecku, Českej republike, Poľsku, Francúzsku a v USA.

V r. 2009 sa Carlo Jans stal flautistom svetoznámeho komorného telesa „Solistes Européens – Luxembourg“. Okrem pedagogickej činnosti sa tiež aktívne venuje profesii flautistu a dirigenta a jeho bohatá diskografia (vydal viac než 34 CD vo vydavateľstvách ako Hänssler Classics, Pavane Records, Calliope, Arco Diva či Bella Musica) mu priniesla vynikajúce ohlasy u medzinárodného publika. Za nahrávku komorných skladieb Manuela Rosenthala získal prestížne ocenenie „Grand Prix du Disque“.

V Levoči Carlo debutoval v r. 2013 a sme naozaj radi, že sa na náš festival vracia práve na jeho jubilejný 10. ročník. Spolu s harfistkou Kateřinou Englichovou sa festivalovému publiku predstavia s Mozartovým Koncertom pre flautu a harfu, pridajú sa k Ravelovej Introdukcii a Allegru pre komorný orchester a ponúknu i samostatný recitál.